Helt «normale» folk er blitt isbadere: Påstår de får bedre helse, føler velvære og mestring ved isbading