Fagforeninger gir 100.000 til dem som sliter i jula