Statens forlengede arm setter ned foten - frykter dette på «bystranda»

foto