Ønsker erstatter for Ola Borten Moe: - Sjekker om den nye ministeren kan komme

foto