Jordskredet på Enge: Ikke akutt fare for flere skred

foto