Skaun, Heim og Rennebu har tallet «1,1» til felles