Åpner for endring av skole- og barnehagestruktur

foto