Ideen kom etter fôrkrisen i 2018: - Vil gradvis bli utvidet internasjonalt