– Viktig å markere at vi lever i en nasjon med fred