540 underskrifter ikke nok til å hindre nedleggelse, men frustrerte beboere fikk en garanti

Nora Dreiås Saur, Tina Størseth Vikan og Malin Øveraas Andersen overleverte 540 underskrifter samt et skriv til kommunedirektør Petter Lindseth før formannskapets møte. Foto: Privat