Fem utmeldinger fra Heim Frp: — Det har vært mye uro

foto