Kraftig kostnadsvekst for bøndene: – Nå er det bra at vi har fått en løsning