Lokal motstand mot milliardprosjekt: – Jeg signerer gjerne et opprop mot denne avsindige planen

Furuvika ligger langs fv 800, mellom Børsa og Buvika. Foto: Erik Eikebrokk