650 personer har bidratt med pengehjelp til rasrammet familie

foto