Bakgrunnen er en artikkel i ST tidligere i juni.

- Fylkeslegen har besluttet å åpne tilsynssak på bakgrunn av artikkelen, står det i brevet som ble sendt til Orkdal kommune i forrige uke.

- Vi viser til oppslag i avisa Sør-Trøndelag lørdag 10. juni 2017, hvor det i artikkelen «Varsko fra skjermet avdeling» vises til at de ansatte ved skjermet avdeling har sendt bekymringsmelding hvor det pekes på mange kritikkverdige forhold. Videre framkommer det at det er meldt flere avvik som er klassifisert som «meget alvorlig», samt at det beskrives at flere beboere er blitt skadet som følge av vold fra andre beboere, skriver Fylkeslegen.

Innsyn i avvikene

Fylkeslegen ber blant annet om fullt innsyn i alle alvorlige avvik ved avdelinga.

Dette er Fylkeslegens «bestillingsliste»:

1. Beskrivelse av skjermet avdeling (antall plasser, organisering og beboergrunnlag).

2. Beskrivelse av hvilken kompetanse som er til stede i avdelinga på dag, kveld og natt.

3. Kopi av alle avvik fra skjermet avdeling i tidsrommet august 2016 og fram til i dag.

4. Beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å rette opp forhold som ligger til grunn for avvikene.

5. Kopi av eventuelle årsaksanalyser.

6. Kopi av bekymringsmeldinger fra ansatte, pårørende og pasienter.

7. Eventuelle relevante rutiner, for eksempel rutiner i forhold til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 4, og rutiner for å informere pårørende ved skader.

8. Uttalelse og vurdering fra ledelsen om de forhold som framkommer i avisartikkelen, og om gjeldende rutiner er fulgt.

Fylkeslegen ber om at svar på spørsmålene, samt dokumentasjon, blir sendt fra kommunen inne 15. juli.

Les også: Ble sparket flere ganger mens hun lå nede