Samarbeidet med lokalt næringsliv: – Har en nytteverdi i samfunnet