Har kjempet for redusert fartsgrense – nå vil fylkeskommunen prioritere saken