Har endret farevarsel til ekstremvær: - Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år