Frykter kvikkleireskred: - Vi ber om ei kartlegging

foto