Listhaugs herjinger kan få store konsekvenser for Orkdal sjukehus!

foto