Klubbene kan sitte igjen med 350 000 kroner hver

foto