Viser til Søra lørdag 17. juni; artikkelen - «Et flertall i det politiske miljøet i Orkdal krever advarselen trukket», der fem partier har gått sammen om et felles brev til rådmannen; de ber om at varslingen gitt til tillitsvalgt Anna Krogstad ved Orkdal Helsetun, gitt av Orkdal kommune høst 2015, trekkes tilbake etter påtrykk av flertallet av kommunestyret i Orkdal.

Det vises til at Anna Krogstad som tillitsvalgt, i et åpent møte med politikere og en gruppe ansatte fra Orkdal kommune leste opp et brev; der A. Krogstad beskrev forholdene ved Orkdal Helsetun.

Tillitsvalgt Anna Krogstad ble i etterkant kritisert, for å ha skapt uro ved å lese opp dette brevet, og å ha kommentert saken i media, hun hadde også med Fagforbundets t-skjorte uttalt seg som tillitsvalgt, og hun ble beskyldt for å ikke ha sjekket om påstandene hun leste opp stemte.

Nå ble det i ettertid avdekket at Orkdal Helsetun ikke hadde et velfungerende avvikssystem på dette tidspunktet, pluss at man manglet gode rutiner for føring og håndtering av avvik. I følge politiker Berit Westrum Johansen (Småbylista) fantes det ikke et godt nok avvikssystem for dokumentering. Noe som har medført at fem politiske partier har gått sammen om et felles brev til rådmann.

Ytringsfrihet i et demokrati, gir oss som ansatte mulighet til å organisere oss i forbund, der vi velger våre tillitsvalgte, som skal representere oss i saker rundt blant annet arbeidsforhold og lønn ved en arbeidsplass.

Plasstillitsvalgt Anna Krogstad gjør jobben sin, for sin arbeidsplass da hun – «sier i fra» på vegne av både pasienter/brukere, pårørende og ansatte. Det er de som arbeider «på gulvet som kjenner hvor skoen trykker.»

Som tillitsvalgt må det har vært, og er en stor påkjenning og ha fått denne varslingen da A. Krogstad kun har gjort jobben sin. Hadde hun ikke gjort dette, vil dette medført kritikk innenfor Helsetunet overfor henne.

I brevet fra de fem politiske partier avsluttes siste avsnitt med følgende . «Denne varslingen skader omdømme til Orkdal kommune som arbeidsgiver og arbeidssted!»

Ønsker vi med slagordet - «Go fot og glød» i Orkdal kommune, virkelig å bli omtalt og husket som den kommunen i distriktet, hvor tillitsvalgte på vegne av sin arbeidsplass, blir gitt en varsling, etter å ha orientert politikere og en gruppe ansatte om arbeidsforholdene ved en av arbeidsstedene i vår kommune?

Er dette omdømmebygging av vår kommune?

Da tillitsvalgte for Orkdal helsetun, politikere og en gruppe ansatte møttes til et åpent møte for å skaffe en god dialog der alle parter ble orientert, var vel målet å samarbeide om veien videre for pasienter, pårørende og ansatte.

I ettertid kommer det også en rapport, som fylkeslegen kommenterer, der Orkdal Helsetun får kritikk på flere punkter, som viser at tillitsvalgt A. Krogstad hadde rett i sine påstander.

Pasienter ved Helsetunet, gamle og pleietrengende som har levd et langt arbeidsliv, og med sine familier, fortjener respekt fra oss, som nå skal sikre at de får en verdig alderdom som pasienter og brukere.

Plasstillitsvalgt Anna Krogstard er de gamles «TALSRØR», dette uttrykt i brevs form fra de ansatte.

Ønsker vi en slik alderdom som har blitt kritisert ved Orkdal Helsetun, både poengtert av tillitsvalgt A. Krogstad og den rapporten som fylkeslegen tar tak i?

Politikerne representert ved de fem partier; Arbeiderpartiet, Småbylista, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Fremskritspartiet, har i denne saken vist, ved å skrive et brev til rådmann Ingvil Kvernmo, med et ønske om at varslingen gitt til en plasstillitsvalgt i vår kommune, fra høst 2015, trekkes tilbake.

Tillitsvalgt Anna Krogstad fortjener «en klapp på skulderen» for å ha gjort jobben sin i et åpent møte med politikere og en gruppe ansatte, der hun har ganske enkelt orienterte om situasjon ved Orkdal Helsetun.

«Go fot og glød» er slagordet i vår kommune!

Håper Orkdal kommune vil bli husket ved å vise dette i praksis, der gode dialoger er det beste for alle parter, noe som igjen vil være helsefremmede for pasienter, pårørende og ansatte ved Orkdal Helsetun.

Orkdal kommune bør være en kommune som vi er stolte av , både som brukere, ansatte, og innbyggere! Med ytringsfriheten er dette vist, både av tillitsvalgt Anna Krogstad og politikere! Noe som fortjener respekt!

Siri Belsvik