Billigere ferger betyr mye: — Har vært et stort innhugg i lønna

foto