Får ikke kjøre ATV til hytta: Staten trekker tilbake kommunens tillatelser