Uhell under gravearbeid: Husstander uten vann og nett