Statsforvalteren: Orkland kommune bryter forskrift i opplæringsloven

foto