Har fått dato for meklingsmøte om Eiktyr industripark