Her har seks bilvrak og en hjullaster stått i årevis: – Jeg er veldig skuffa over kommunen