– Det er egentlig ikke bare utrolig, men forferdelig