Gjør alt for å få egen regjering til å snu: - Vi må komme med et klart budskap