Brudd på vannledning får konsekvenser for vasstrykket