Usikker framtid: – I ytterste konsekvens blir det nedleggelse