Har sendt ut gult farevarsel: - Store områder kan bli berørt