«Trosser» SSB: Skal legge til rette for vekst i alle deler av kommunen