Tar opp saken om matombringing i formannskapet

foto