Søkte om støtte til orgelreparasjon - politikerne enstemmig i sitt svar

foto