Sildball, shopping og Afterballj

Noen av deltakerne på årets Sildball-marked er bakerst f.v.: Birgitte Stokke fra 3 Venner, Martin Trønsdal fra Gardsbakeriet Hæmstelt og Leif Magne Røen fra Trollheimen barnekjelker og hagemøbler. Foran t.v.: Eli Solvik fra Apriliadamens Fotogalleri, Inga Dalsegg fra Dalalåven Atelier og Hilde Børset Patterson fra Bestemorsøm. Foto: privat