Skadet framskjerm og speilet etter kollisjon med elg