Mange brudd på opplæringsloven ved Buvik skole

foto