Det sier orkdalsordfører Oddbjørn Bang, etter at ST før helga avslørte at det må investeres flere millioner kroner til utbedring av Forve bru. Bakgrunnen er at betong fra brukaret har smuldret opp slik at armeringsjernet stikker opp i friluft flere steder på den tungt trafikkerte brua.

- Totalløsning

De siste årene har det vært investert store summer i bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 65 fra Torshus og fram til Forve bru. Men over brua er det fortsatt livsfarlig å bevege seg for myke trafikanter. Etter gjentatte forsøk har man nemlig ikke kommet fram til noen god løsning med tanke på å få bygd på gang- og sykkelvei over brua, da ekspertene så langt har konkludert med at brukonstruksjonen ikke tåler et slikt «påbygg».

Orkdalsordføreren vil sjekke muligheten for å få løst gang- og sykkelveiutfordringa i forbindelse med utbedringsarbeidet nå i høst.

- Da jeg leste i avisa at brua må stenges og utbedres for flere millioner kroner til høsten, så tenkte jeg umiddelbart på at jeg må henvende meg både til Statens vegvesen og til fylkeskommunen med spørsmål om det ikke er mulig å få til ei totalløsning når man først skal gjøre omfattende arbeid på brua. Jeg vet ikke om det er verken praktisk eller teknisk mulig å få til en totalløsning nå, men jeg vil i alle fall sjekke ut mulighetene. Det vil i alle fall være dumt å bruke flere millioner kroner på å reparere brudekket nå, for så å måtte bruke mange millioner kroner senere på en gang- og sykkelløsning, og så viser det seg senere at det kunne vært gjort samtidig, sier Bang.

Les også: Forve bru må stenges i seks uker

- Må på plass

Bang opplyser videre at det ble avholdt et møte mellom kommunen og bruseksjonen hos Statens vegvesen i januar, hvor temaet var gang- og sykkelvei over Forve bru. Da ble det nevnt muligheten for å bygge gang- og sykkelvei under dagens bru, oppå steinfundamentene som brua hviler på.

- Om det skulle vise seg at det ikke er mulig å få løst utfordringa med gang- og sykkelvei i forbindelse med utbedringsarbeidet nå i høst, vil jeg uansett undersøke hvilke planer og tidsperspektiv som nå foreligger rundt dette spørsmålet. For det er ikke tvil om at gang- og sykkelvei over brua må på plass så fort som mulig, sier Bang.

Anders.Morken@avisa-st.no

952 52 261