Formannskapet i Skaun valgte forrige uke å utsette beslutningen om å bygge om brannstasjonen. I utgangspunktet hadde rådmann Jan-Yngvar Kiel anbefalt politikerne å vedta en ombygging av stasjonen til over 8,5 millioner kroner, som er 5 millioner dyrere enn det kommunestyret først bevilget midler til i forprosjektet. Tirsdag endret Kiel sin innstilling til i stedet å utsette avgjørelsen og la administrasjonen jobbe videre med prosjektet.

Les mer: Forhandler gjerne om samarbeid

Les mer: Arbeidstilsynet varsler pålegg

Oppgraderer kvaliteten

Da hadde kommunen allerede hentet inn tre ulike anbud på jobben.

«Tilbudene ble mye dyrere enn antydet i forprosjektfasen, siden ombyggingskvaliteten måtte oppgraderes fra forprosjektet (midlertidig bruk i ca. 4–5 år) til etter dagens kvalitetskrav med nye forskrifter, særlig mht. elektro- og ventilasjonsanlegget som er snaut 30 år gamle», skriver Kiel i sin saksutredning, og viser samtidig til at Arbeidstilsynets tilsyn samt en miljørapport måtte tas hensyn til.

Må redusere helserisiko

Det var i slutten av januar i år at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonen i Skaun, rettet mot kjemisk helsefare for de ansatte. Etter tilsynet fikk kommunen pålegg om kartlegging og risikovurdering, tiltak for å redusere risiko for kjemisk helsefare, informasjon og opplæring om kjemisk helsefare og personlig verneutstyr samt registrering av arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier. Arbeidstilsynet ba også om bekreftelse på at brannstasjonen er bygd om i henhold til krav i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og lokaler.

Ny samarbeidskommune

Tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug skrev i rapporten at «vi registrerte en rekke bygningsmessige, tekniske og organisatoriske utfordringer ved brannstasjonen, som f.eks. dusjmuligheter, garderobeforhold, vaskemuligheter og skille mellom rein og uren sone».

Samtidig er kommunen inne i en prosess der de skal velge en ny samarbeidspartner for brannvesenet, etter at Orkdal kommune sa opp den interkommunale samarbeidsavtalen med virkning fra nyttår.

Ny forskrift til høsten

Rådgiver Sigve Laugsand sier grunnen til at man nå tar seg mer tid til prosjektet er man har innsett at man må se på en langsiktig løsning framfor en enkel midlertidig ombygging.

- En ting er hvilke krav som stilles nå, men vi må også se på hva som vil være en mer permanent løsning med hensyn til brannstasjon for Skaun kommune. Det begynner å bli såpass kostbart dette her, at vi må se det i en lengre sammenheng. Den planløsningen som var valgt hadde egentlig som forutsetning at det skulle være en midlertidig løsning, sier Laugsand.

Usikkert om størrelse

Kommunen ønsker også å se på om valget av samarbeidspartner vil kunne påvirke prosjektet, samtidig som man ønsker å avvente den nye dimensjoneringsforskriften som er ventet til høsten.

- Før vi bestemmer oss for å bruke så mye penger bør vi ha grundigere avklaring på hvordan den nye forskriften kan påvirke løsning av brannstasjon, sier Laugsand.

- Kan det bli aktuelt å ikke ha egen brannstasjon i Børsa?

- Det tør jeg ikke si. Men størrelsen kan påvirkes av den nye forskriften. Vi vet at det legges opp til vesentlige endringer. Om valget av samarbeidspartner for brannvern vil få noen betydning kan jeg ikke si nå, men vi må ta en runde til og tenke oss om.

Arbeidstilsynet må godkjenne

- Arbeidstilsynet peker på kjemisk helsefare. Er det forsvarlig i forhold til brannfolkenes helse å utsette prosjektet?

- Ja. Vi har løsninger for å håndtere arbeidsantrekkene for brannmannskapene i dag, men de er tungvinte. Drakter og utstyr må håndteres på en bestemt måte for å unngå eksponering av sot. Det var det primære vi startet med. Likedan må vi finne en annen måte å lagre en del kjemikalier. Dette er ting vi kan løse, men det er tungvinte løsninger. Det Arbeidstilsynet sier er at vi må søke om utsettelse, der vi også må høre med de ansatte. Vedtaket om å utsette prosjektet er dermed avhengig av at vi får Arbeidstilsynets godkjennelse, sier Laugsand.