Fredag 23. juni er det sankthansaften. Det betyr bålbrenning og sosialt samvær mange steder rundt om i Trøndelag og ellers i landet. Men hvis du fyrer opp et bål uten å ha søkt, kan det bli bot på flere tusen kroner, opplyser Norsk brannvernforening.

Det generelle bålforbudet gjelder i perioden 15. april-15. september. Idenne perioden må man søke om tillatelse til å tenne bål hos sitt lokale brannvesen.

Det skal samtidig sies at lovverket praktiseres litt ulikt blant landets politidistrikter.

Normalt bøtelegges ulovlig bålbrenning og uforsiktig omgang med ild med 5000 kroner

Sankthans, Sankt Hans eller jonsok er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes' fødsel. Den feires 24. juni. Sankthansaften feires kvelden før.

Tradisjonene knyttet til sankthans er mer folkelige enn kirkelige. Det kan komme av at sankthansfeiringen har overtatt etter eldre tradisjoner knyttet til midtsommer og hedenske midtsommerblot.

Sankthansværet var dessuten regnet som en viktig indikator på hvordan været kom til å bli resten av året.