Tolv personer søker på jobben som rådmann i Snillfjord, og ingen av dem er kvinner. Arild Risvik har sagt opp stillinga si, og her er de som ønsker å etterfølge snillfjordrådmannen:

Kjell Øyvind Arntzen, 61 år, arbeidssøker

Helge Klungland, 54 år, prorektor NTNU

Roar Arne reinhaug, 55 år, økonomsjef

John Stene, 56 år, rådgiver

Birger Hellan, 63 år, rådmann

Rasmus Hugdahl, 50 år, administrasjonssjef

Erik Wammer, 46 år, seksjonsleder

Ivar Hauff, 67 år, arbeidssøker

Tom Haarsaker, 51 år, arbeidssøker

Lars Erik Moxness, 64 år, juridisk rådgiver

Geir Inge Roel, 44 år, ingeniør/leder

Laurits Thomas Rasmussen, 36 år, arbeidssøker