Her er resultatene fra årets nasjonale prøver i lesing for 5. trinn:

* Rindal: 2,3

* Agdenes: 2,2

* Rennebu: 2,2

* Orkdal: 2,0

* Skaun: 2,0

* Meldal: 1,9

* Hemne: 1,7

(Det er ikke oppgitt resultater for Snillfjord for dette skoleåret).

Topp og bunn

Rindal med sine 2,3 poeng ligger dermed høyt over landsgjennomsnittet, som er på 2,0. Det samme gjør Agdenes og Rennebu.

Orkdal og Skaun ligger på landsgjennomsnittet, mens Meldal og Hemne ligger under.

Tre nivåer

Elevenes resultater i de nasjonale prøvene blir vurdert på en skala med tre mestringsnivåer, der mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. Tallene for hver kommune viser gjennomsnittlig mestringsnivå på trinnet i hele kommunen.

Landssnitt

Landsgjennomsnittet i de nasjonale prøvene ligger på 2,0, mens snittet for Sør-Trøndelag ligger på 2,1. Møre og Romsdal ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet, altså 2,0.