Pålegges å ta vare på dette - har fått 190 000 i mulkt

foto