Vedtok å oppgradere parkeringskjeller og ungdomsklubb – het debatt om «politikerlønn» og Helseplattformen