Søndagens snittpris per kWh er 43,4 øre lavere enn lørdag og 9,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele april endte på 32,7 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 47,3 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 58,3 øre lavere enn lørdag og 14,002 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 71,9 øre.

Minsteprisen blir på 20,7 øre per kWh mellom klokken 16 og 17 og er den laveste i landet.