Blir trafikksertifisert: - Oppfyller flere kriterier