Krevende og store utfordringer: - På sikt blir det bedre