Foreslår å sette av 400 millioner kroner - planer om å bygge ut 11 000 kvadratmeter

foto